Бакалець Дмитро Віталійович

Біографія

 

Бакалець Дмитро Віталійович,

доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

заступник завідувача кафедри ТПЗ з наукової роботи

У 2004 році зарахований до Вінницького національного технічного університету на факультет автомобілів їх ремонту та відновлення. У 2008 році одержав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Зварювання». З 2008 року навчався в магістратурі за спеціальністю «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій» і у 2009 році отримав диплом магістра. Магістерська дисертація захищена на тему "ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ З ОТВОРOМ". У цьому ж році зарахований в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

З 2009 року по 2012 рік аспірант кафедри технології підвищення зносостійкості Вінницького національного технічного університету. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення ремонту  рамних конструкцій засобів транспорту» (спеціальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту). З 2012 року працює на кафедрі ТПЗ ВНТУ.

 

Співавтор понад 40 наукових праць, в тому числі 12 статей та 5 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни «Діагностика матеріалів конструкцій та якості покриттів», «Технологія та устаткування зварювання тиском» і ін.

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №7,

Кафедра технології підвищення зносостійкості 

e-mail: BacaletsDima@gmail.com

Google Академія

Репозитарій ВНТУ